Betoonid

Tootmisohjesertifikaat   (Print)

Vastavusdeklaratsioon  (Print)

OÜ Keila Betoon toodab üldehitus-, põranda- ja eribetoone. Tugevusklassiga B10 kuni B40, külmakindlusklassiga lubjakivikillustikul kuni F150 ja veepidavusklassiga kuni W8. Betoonides kasutame paekivikillustikku fraktsiooniga 04-16.
Toodame ka liivbetoone (mörte). 

Kvaliteet:

Betoonsegu tootmine toimub vastavalt standardile EVS-EN 206-1:2007 monoliitsete konstruktsioonide valmistamiseks, on läbinud tootjapoolsed eelkatsed, alluvad tehase tootmisohjele. Tootja katsetab tooteid perioodiliselt vastavalt kehtestatud katseplaanile. Sertifikaadi väljastamise aluseks on AS Teede Tehnokeskus sertifitseerimise osakonna otsus, mis on kantud AS Teede Tehnokeskuse registrise.