TagasiSisukaartPrindi   


Kaart
Tagasiside
Tellimine
 

Tellimine

Tellimust tehes palume järgmiseid andmeid:

• Tellija nimi, aadress ja telefon
• Objekti täpne aadress, telefon ja kontaktisik
• Betooni liik (tugevusklass), kogus kuupmeetrites
• Spetsiaalnõudmised objektil
• Tarne algusaeg, prognoositav lõpuaeg
• Mahalaadimisviis ja aeg (vormi, pumpa, kasti, kärusse vm)

Keila Betoon kohustub:

 • Väljastama tellijale betooni, mis vastab tugevusklassilt, kvaliteedilt ja koguseliselt tellitule.
 • Esitama tellijale ettemaksuarve, lepingulistele klientidele arve-saatelehe.
 • Esitama tellija soovilvastavustunnistuse.

Tellija kohustub:

 • Võtma vastu tellitud betooni.
 • Kauba vastuvõtmisel kontrollima betooni vastavust tellitule (kogus, kvaliteet, plastsus). Erimeelsuse korral teatama koheselt tehasesse telefonil 5015679.
 • Mitte lisama objektil betoonile vett, vaid plastifikaatorit, kui on vajalik betoon plastsemaks muuta. Keila Betoon ei vastuta betooni kvaliteedi eest, millele on lisatud täiendavat vett.
 • Tellija poolt tellitud, kuid Keila Betoonist mitteolenevatel põhjustel mitte vastuvõetud betooni eest tasub tellija.
 • Transpordi tehnilisest rikkest põhjustatud seisaku aega ei arvestata ning selle eest ei ole Keila Betoonil õigust esitada arvet tellijale. Samuti ei ole tellijal õigust esitada arvet transpordi tehnilisest rikkest põhjustatud tööseisaku eest.

Pumpamise vastutus:

 • Tellija vastutab pumpamise planeerimise, töö juhtimise, järelvalve ning pumpamisega seotud töölubade ja liikluskorralduse eest. Samas hoolitseb Tellija ka voolikuliinide paigalduse, koristamise ja puhastamise eest, pumbajuhi juhendamisel.
  Tarnija järgib betooni pumpamisel asjakohaseid eeskirju, kohustub teavitama Tellijat pumpamisega seotud ohtudest ning kooskõlastab Tellijaga pumba paigalduse.
  Betoonipumba juht jätab pumba puhastusjäätmed ainult Tellija poolt näidatud kohta ehitusobjektil. Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst või peatada see, kui ilmnevad ohutegurid. Tarnija on kohustatud Tellijat sellest kohe teavitama.
   

 

     
 
 
 
Kodulehe loomine