TagasiFirmastPrindi   


 

Betoonid

Tootmisohjesertifikaat   (Print)

Vastavusdeklaratsioon  (Print)

OÜ Keila Betoon toodab üldehitus-, põranda- ja eribetoone. Tugevusklassiga B10 kuni B40, külmakindlusklassiga lubjakivikillustikul kuni F150 ja veepidavusklassiga kuni W8. Betoonides kasutame paekivikillustikku fraktsiooniga 04-16.
Toodame ka liivbetoone (mörte). 

  • Üldehitusbetoonid: Normaalselt kivistuv üldehitusbetoon, mille kvaliteedi hindamise aeg on 28 ööpäeva.
  • Põrandabetoonid: Valmistamisel kasutatakse plastifikaatorit, selle lisamisel väheneb betooni veevajadus, mis omakorda vähendab pragude teket ja mahukahanemist.

  • Eribetoonid: saadakse retseptuuri muutmisel ja lisaainete lisamisel betoonisegusse.
    • Jäätumiskindel betoon, mis on mõeldud valamiseks temperatuuril alla null kraadi. Lisand “Jääkarhu”. Kui on võimalik betoon kinni katta või ruumi kütta, siis kasutame külmailmalisand-kiirendit REBA FS. Samas “Jääkarhut” pole soovitav kasutada kandvates konstruktsioonides.
    • Vettpidavad betoonid alates tugevusklassist B30. Vähendatakse vesitsementsuhet, töödeldavuse kompenseerimiseks lisatakse plastifikaatorit.
    • Külmetuskindlad betoonid. Külmetuskindluse (kuni F150 paekivikillustikul) saavutamiseks lisatakse õhku sisseviivat lisandit. Külmetuskindluse paranemise kõrval väheneb betooni veeimavus ja veeläbilaskvus ning paraneb jääsulatussoolade vastane püsivus. Samuti paraneb betoonisegu töödeldavus ja väheneb vee-eraldus ja kihinemine. Seetõttu suureneb betooni poorsus, mille tõttu tugevus paratamatult väheneb. Seda kompenseeritakse betooni koostise reguleerimise ja vesitsementsuhte vähendamise teel. See võib toimuda töödeldavuse arvelt või selle mittepiisavusel lisatakse plastifitseerivat lisandit.

Kvaliteet:

Betoonsegu tootmine toimub vastavalt standardile EVS-EN 206-1:2007 monoliitsete konstruktsioonide valmistamiseks, on läbinud tootjapoolsed eelkatsed, alluvad tehase tootmisohjele. Tootja katsetab tooteid perioodiliselt vastavalt kehtestatud katseplaanile. Sertifikaadi väljastamise aluseks on AS Teede Tehnokeskus sertifitseerimise osakonna otsus, mis on kantud AS Teede Tehnokeskuse registrise.

 

     
 
 
 
www kujundamine